Regulamin akcji "Zostań ambasadorką"

REGULAMIN AKCJI „ZOSTAŃ AMBASADORKĄ #SAYLOCAGIRL” 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „Zostań Ambasadorką” (dalej jako „Akcja”) jest Say Loca Michał Studniarek z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Przybyszewskiego 99 lok 4, 93-126. NIP: 7262680583, REGON: 385772610, adres poczty elektronicznej: sayloca.pl@gmail.com numer telefonu: +48 723 532 492. 
 1. Akcja zaczyna się o godzinie 00:00 dnia 10.07.2023 r. i trwa do godziny 23:59 dnia 10.12.2023 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania akcji. 
 1. Poniższej wskazane określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
 1. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestnicząca w Akcji i spełniająca warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego Regulaminu;
 2. Ambasadorka - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wyłoniona przez Organizatora spośród Uczestników Akcji; 
 3. Organizator - Say Loca Michał Studniarek z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Przybyszewskiego 99 lok 4, 93-126 Łódź z NIP: 7262680583, REGON: 385772610, adres poczty elektronicznej: sayloca.pl@gmail.com numer telefonu: +48 723 532 492. 
 4. Produkt – rzecz ruchoma otrzymana w ramach Akcji przez Ambasadorkę od Organizatora do testowania; 
 5. Akcja – projekt Organizatora opisany w niniejszym Regulaminie; 
 6. Regulamin – niniejszy regulamin opublikowany i dostępny na stronie Organizatora pod adresem https://www.sayloca.pl/regulamin-ambasadorka/
 7. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin opublikowany i dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://sayloca.pl/strona/regulamin;
 8. Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://www.sayloca.pl/ 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 1360 z późn. zmianami); 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

 

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny. 
 2. Osoba uczestnicząca w Akcji obowiązana jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W razie zmiany podanych danych zobowiązana jest do ich aktualizacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sayloca.pl@gmail.com
 3. Warunkiem wzięcia udziału przez Uczestników w Akcji jest (łącznie) - obserwowanie profilu @sayloca.pl na instagramie, oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu akcji.
 4. Ambasadorki (nie więcej, niż 5 osób w miesiącu) będą wyłaniane do 10-go dnia danego miesiąca spośród wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w poprzednim miesiącu. Wyboru Ambasadorów dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę poprawności, oryginalności i atrakcyjności zgłoszeń.W terminie do 10 dni od dnia wyłonienia Ambasadorek, Organizator wyśle im paczkę zawierającą jeden produkt do testowania tj sukienka ze sklepu.
 1. Ambasadorki, które otrzymały paczkę, o jakiej mowa w pkt. 4 powyżej, są zobowiązane do opublikowania postu na platformie Instagram lub na platformie TikTok w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora wzmiankowanej paczki. Post musi zostać opublikowany w aktualnościach ich profilu w formie zdjęcia lub reels (nie może być to stories). 
  Po wykonaniu zadania przez ambasadorkę firma Say Loca zobowiązuje się podać ambasadorce unikalny kod rabatowy do sklepu www.sayloca.pl -50% na jednorazowe zakupy, a także unikalny kod rabatowy pozwalający na zniżkę -10% dla osób obserwujących profil ambasadorki. 
  Brak wykonania zadania (publikacja postu przed/po) skutkować będzie wykluczeniem z kolejnych akcji organizowanych przez Organizatora na okres 5 lat. W przypadku braku wykonania zadania Organizator nie przekaże ambasadorce kodów rabatowych.
 1. Osoba zgłaszająca się, która w późniejszym czasie może stać się Ambasadorką zgadza się, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie, wynikająca z jego niedopatrzenia nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Akcji. 
 2. Zbieranie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest zgodne z Polityką Prywatności sklepu z którą można zapoznać się pod adresem https://sayloca.pl/strona/polityka_prywatnosci
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby zgłaszającej się do grona Ambasadorek Sayloca. Ambasadorki wybierane są przez Komisję w oparciu o subiektywną ocenę atrakcyjności zgłoszenia. Produkty do testowania wysyłane są wyłącznie zakwalifikowanym w powyższy sposób osobom.
 4. Współpraca z Say Loca jest bezpłatna. Oznacza to, że firma wysyła Ambasadorkom paczkę z produktem, za który oczekuje publikacji postu/reels w serwisie Instagram lub TikTok.
 5. Współpraca z Say Loca nie zakłada wynagrodzenia finansowego.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.sayloca.pl 
 2. Uczestnicy biorący udział w Akcji automatycznie akceptują jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny. 
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2023 r
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.